امروز پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶ ۰۴:۴۲

لوله پلیمر برهان

سجاد فرید

Iran

آذربایجان شرقی - تبریز

تبریز جاده آذر شهر کیلومتر 15 جنب پلیس راه

  • ۰۹۸۴۱ ۳۲۸۰۱۳۱۱

۳۲۸۱۹۰۰۳

www.abs-pipe.ir